Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4115/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về đề nghị hướng dẫn việc sử dụng chứng từ khi thực hiện chiết khấu đối với thẻ di động trả tiền trước

Số hiệu: 4115/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4115/TCT-PCCS
V/v: chứng từ chiết khấu khi  bán thẻ điện thoại

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1792 CT/TTHT ngày 23/9/2005 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về đề nghị hướng dẫn việc sử dụng chứng từ khi thực hiện chiết khấu đối với thẻ di động trả tiền trước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 1, Mục II, (Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn thì Thẻ điện thoại di động đã in mệnh giá là một loại hóa đơn đặc thù nên không thuộc đối tượng áp dụng việc ghi giảm giá trên thẻ điện thoại di động theo hướng dẫn tại điểm 5.5, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Bưu điện tỉnh Đồng Nai khi xuất bán thẻ điện thoại di động đã in mệnh giá cho các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng phải kê khai nộp thuế theo đúng mệnh giá đã in trên thẻ theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế và hướng dẫn Bưu điện tỉnh Đồng Nai thực hiện đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Bưu chính viễn thông;
(Đ/c: 18 Nguyễn Du, Hà Nội)
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4115/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về đề nghị hướng dẫn việc sử dụng chứng từ khi thực hiện chiết khấu đối với thẻ di động trả tiền trước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171