Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4114/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về một số khoản chi phí phát sinh ở nước ngoài và chính sách thuế đối với khoản thu hộ tiền cho phía nước ngoài

Số hiệu: 4114/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4114/TCT-PCCS
V/v: chi phí phát sinh ở nước ngoài và khoản thu hộ nước ngoài.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty TNHH Tân Tiên Phong
(Đ/c: ĐN3, nhà A6, Phố Trần Huy Liệu, Hà Nội)

Trả lời công văn 153 CV ngày 30/9/2005 của Công ty TNHH Tân Tiên Phong về một số khoản chi phí phát sinh ở nước ngoài và chính sách thuế đối với khoản thu hộ tiền cho phía nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/. Căn cứ vào quy định tại Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi phí như chi phí ăn ở, đi lại cho nhân viên của Công ty và một số khoản chi phí khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp do phía nước ngoài cung cấp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được Giám đốc Công ty duyệt chi thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo chế độ quy định.

2/. Trong công văn của Công ty TNHH Tân Tiên Phong gửi Tổng cục Thuế không có đầy đủ hồ sơ về hoạt động thu hộ, chi hộ tiền cho phía nước ngoài của Công ty như Hợp đồng, Biên bản thỏa thuận giữa Công ty với bên nước ngoài về việc thu hộ, chi hộ tiền,… nên Tổng cục Thuế chưa có đủ căn cứ để trả lời cụ thể cho Công ty được.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và làm việc cụ thể với cơ quan thuế địa phương để xác định rõ tính chất của khoản thu hộ, chi hộ tiền này để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4114/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về một số khoản chi phí phát sinh ở nước ngoài và chính sách thuế đối với khoản thu hộ tiền cho phía nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.857

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112