Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4113/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất phát sinh của Công ty Xuất nhập khẩu Ngũ cốc có hoạt động chuyển quyền sử dụng đất ở địa phương khác nơi đặt trụ sở chính

Số hiệu: 4113/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4113/TCT-PCCS
V/v: thuế thu nhập CQSĐ đất phát sinh ở địa phương khác

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 6122/CT-THDT ngày 03/10/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về việc nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất phát sinh của Công ty Xuất nhập khẩu Ngũ cốc có hoạt động chuyển quyền sử dụng đất ở địa phương khác nơi đặt trụ sở chính; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3, Mục I và Mục IV, Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì Công ty Xuất nhập khẩu Ngũ cốc có chức năng kinh doanh bất động sản, đặt trụ sở chính ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng phát sinh hoạt động chuyển quyền sử dụng đất tại ỉtnh Bình Dương thì phải kê khai nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương, với mức thuế suất là 28%. Khi kết thúc năm kinh doanh, Công ty phải lập Tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất theo Biểu thuế lũy tiến từng phần (nếu có) tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP thuộc TW;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4113/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất phát sinh của Công ty Xuất nhập khẩu Ngũ cốc có hoạt động chuyển quyền sử dụng đất ở địa phương khác nơi đặt trụ sở chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.219

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170