Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc phối hợp thực hiện Chỉ thị số 790/TTg để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu NSNN 1996

Số hiệu: 4112-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/11/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4112-TC/TCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4112 TC/TCT NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 790/TTG ĐỂ ĐẢM BẢO HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1996

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Tổng công ty Nhà nước.

 

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 790/TTg ngày 26/10/1996 về việc tăng cường quản lý ngân sách, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng thuế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 1996, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng Công ty phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện một số việc sau đây:

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có biện pháp tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các hộ kinh doanh đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; tạo nguồn thu và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 1996; chỉ đạo các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế thực hiện đúng, kịp thời nghĩa vụ thu nộp đối với ngân sách Nhà nước, không được giữ lại các khoản phải nộp ngân sách làm vốn kinh doanh.

Đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố khi thực hiện chức năng quản lý Nhà nước cần thu phí, lệ phí thì phối hợp với Bộ Tài chính ban hành chế độ thu phí, lệ phí, tổ chức quản lý chặt chẽ việc thu và sử dụng phí, lệ phí nhằm không bỏ sót và tăng thêm nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. Chỉ đạo các tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thực hiện việc thu nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của các văn bản hiện hành, không được sử dụng số phí, lệ phí thu được sai mục đích để xây dựng trụ sở, mua sắm phương tiện ngoài chế độ quy định.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền giáo dục ý thức, trách nhiệm nộp thuế đối với các đối tượng nộp thuế, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật xử phạt hành chính và xử lý theo pháp luật các đối tượng nợ đọng, chây ì tiền thuế phải nộp NSNN; chỉ đạo các Hội đồng thuế phường, xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát và kiến nghị với UBND để có biện pháp chỉ đạo việc quản lý đầy đủ và chặt chẽ các hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế và doanh số tính thuế đối với các hộ để điều chỉnh kịp thời mức thuế, đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế và tăng số thu thuế cho NSNN.

Chỉ đạo các ban ngành trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trình Uỷ ban nhân dân thực hiện các biện pháp đẩy mạnh việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, giải quyết các thủ tục cho các doanh nghiệp chuyển sang thuê đất, thu ngay số nợ đọng về tiền sử dụng đất, tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước...

Chỉ đạo cơ quan thuế đẩy mạnh các biện pháp thu tích cực (kể cả áp dụng hình thức cưỡng chế) để thu vào NSNN các khoản nợ thuế; tổng hợp và phân loại số thuế nợ đọng khó có khả năng thu để báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa triển khai tích cực việc thu, chống lậu thuế, vừa tập trung đôn đốc thu nợ đọng thuế XNK, thuế TTĐB theo Chỉ thị số 575/TTg ngày 24/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên Bộ số 56-TTLB ngày 17/9/1996 của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Phối hợp với Bộ Tài chính giải quyết nhanh chóng việc miễn, giảm thuế, thoái thuế... cho các đơn vị để nhanh chóng giải toả vật tư, thiết bị hàng hoá phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại thực hiện việc trích tài khoản, phong toả tài khoản của các doanh nghiệp chây ỳ không chịu nộp thuế để nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế.

2. Đối với các Tổng công ty Nhà nước:

Đề nghị các Tổng công ty theo chức năng của mình điều phối hoạt động của các doanh nghiệp thành viên, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh có hiệu quả, tăng thu cho Ngân sách Nhà nước.

Yêu cầu các doanh nghiệp thành viên còn nợ đọng thuế phải nộp ngay vào NSNN. Nếu doanh nghiệp bị thua lỗ kéo dài do những nguyên nhân khách quan thì phải có biện pháp chấn chỉnh, tổ chức lại sản xuất - kinh doanh có hiệu quả nhằm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các Tổng công ty quan tâm chỉ đạo các đối tượng nộp thuế chấp hành tốt luật thuế, nộp đầy đủ, kịp thời các khoản tồn đọng vào NSNN để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 1996 đã được Quốc hội phê chuẩn.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc phối hợp thực hiện Chỉ thị số 790/TTg để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu NSNN 1996

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.941
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45