Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 411 TCT/TS ngày 23/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc chính sách về thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 411TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 411 TCT/TS
V/v chính sách về thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1434/CT.NV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Cục Thuế tỉnh Long An về vướng mắc chính sách thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp thanh lý, hoá giá nhà thuộc sơ hữu Nhà nước trước ngày 5 tháng 7 năm 1994, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Theo Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: “Người sử dụng đất được mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước trong các trường hợp thanh lý, hoá giá cho người đang thuê trước ngày 5 tháng 7 năm 1994 (ngày ban hành Nghị định số 61/CP của Chính phủ về mua bán kinh doanh nhà ở. Sau đây gọi chung là Nghị định số 61/CP) đã nộp đủ tiền theo quy định và trong giá bán nhà đã tính yếu tố vị trí nhà hoặc tiền sử dụng đất, hoặc trong giấy tờ thanh lý, hoá giá có ghi diện tích nhà kèm theo diện tích đất sử dụng.” thuộc đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất;

- Theo Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 38/2000/Nghị định-CP của Chính phủ nêu trên quy định mức thu tiền sử dụng đất trong trường hợp thanh lý, hoá giá nhà và mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước trước ngày 5 tháng 7 năm 1994 (ngày ban hành Nghị định số 61/CP của Chính phủ về mua bán kinh doanh nhà ở) như sau: “a. Đối với phần diện tích đất gắn liền với nhà thanh lý, hoá giá theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 của Nghị định này thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

b. Đối với diện tích đất còn lại trong khuôn viên nhà thanh lý, hoá giá thì phải nộp 40% tiền sử dụng đất nếu nằm trong hạn mức đất ở (bao gồm cả diện tích đất gắn liền với nhà thanh lý, hoá giá và diện tích trong khuôn viên còn lại); phải nộp 100% tiền sử dụng đất với diện tích đất vượt hạn mức đất ở.”

Căn cứ các quy định trên đây, việc xử lý thu tiền sử dụng đất đối với mua nhà thanh lý, hoá giá thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê trước ngày 5 tháng 7 năm 1994 thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Đối với diện tích đất gắn liền với nhà thanh lý, hoá giá mà người sử dụng đất được mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước đã nộp đủ tiền theo quy định và trong giá bán nhà đã tính yếu tố vị trí nhà hoặc tiền sử dụng đất, hoặc trong giấy tờ thanh lý, hoá giá có ghi diện tích nhà kèm theo diện tích đất sử dụng thì thuộc đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Đối với diện tích đất còn lại trong khuôn viên nhà thanh lý, hóa giá:

+/ Trường hợp người mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước nếu chưa nộp đủ tiền theo quy định và trong giấy tờ thanh lý, hoá giá nhà cha tính tiền sử dụng đất đối với diện tích đất còn lại này, thì người mua phải nộp 40% tiền sử dụng đất đối với diện tích nằm trong hạn mức đất ở (bao gồm cả diện tích đất gắn liền với nhà thanh lý, hoá giá); đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở phải nộp 100% tiền sử dụng đất;

+/ Trường hợp nếu người mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước đã nộp đủ tiền theo quy định và trong giấy tờ bán nhà thanh lý, hoá giá đã tính tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất còn lại thì người mua nhà thanh lý, hoá giá không phải nộp tiền sử dụng đối với phần diện tích đất còn lại này.

Đề nghị Cục Thuế thỉ Long An phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương kiểm tra, xem xét các hồ sơ để thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp mua nhà thanh lý, hoá giá thuộc sở hữu Nhà nước theo đúng quy định.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 411 TCT/TS ngày 23/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc chính sách về thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37