Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4107/TCHQ-TXNK 2020 thuế giá trị gia tăng mặt hàng mảnh gỗ sồi trong sản xuất rượu

Số hiệu: 4107/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4107/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng mảnh gỗ sồi

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 165/HQĐL-NV ngày 20/2/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn về vướng mắc phân loại và thuế suất thuế GTGT mặt hàng mảnh gỗ sồi dùng trong sản xuất rượu vang, đã qua xử lý nhiệt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về phân loại hàng hóa:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ chú giải pháp lý chương 12:

4. Ngoài các mt hàng khác, nhóm 12.11 áp dụng với các loại cây hoặc các phần của các loại cây sau đây: húng quế, cây borage (cây lá nhám, hoa xanh), cây nhân sâm, cây bài hương, cây cam thảo, các loại cây bạc hà, cây hương thảo, cây cửu lý hương, cây xả thơm và cây ngải tây.

Chú giải pháp lý chương 44:

1. Chương này không bao gồm:

a) Gỗ, dưới dng mảnh, mẩu vụn, vỏ bào, được nghiền hoặc tán nhỏ thành bột, dùng chủ yếu trong công nghệ làm nước hoa, dược phm, hoặc thuốc diệt côn trùng, diệt nấm hay các mục đích tương t (nhóm 12.11);

Theo thông báo kết quả giám định số 865/TB-KĐ4 ngày 13/6/2019 của Chi cục Kiểm định hải quan 4, mặt hàng có kết quả giám định: “mảnh gỗ sồi, thuộc chi sồi, họ dẻ, dùng trong sản xuất rượu vang hoặc đồ uống có cồn khác”.

Theo trình bày của Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng tại công văn số 29/XNK-CPTP ngày 26/02/2019 thì từ năm 2009 đến nay, Công ty nhập khẩu mặt hàng mảnh gỗ sồi đã qua xử lý nhiệt (được cắt, băm thành từng mảnh nhỏ, xử lý nhiệt với mục đích sấy khô để dễ dàng bảo quản), dùng làm nguyên liệu sản xuất rượu vang, có công dụng tạo hương vị đậm đà hơn cho sản phẩm.

Trên cơ sở thông báo kết quả giám định số 865/TB-KĐ4 ngày 13/6/2019 của Chi cục Kiểm định hải quan 4 và giải trình công dụng của công ty, mặt hàng được sử dụng với “mục đích tương tự” như mô tả tại mã số 12.11.

Như vậy, mặt hàng mảnh gỗ sồi, dùng trong sản xuất rượu vang hoặc đồ uống có cồn khác, phù hp phân loại thuộc nhóm 12.11, mã số chi tiết tùy theo dạng gia công, mã số 1211.90.98 - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột” hoặc mã số 1211.90.99 “- - - Loại khác”.

2) Về thuế GTGT:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT thì: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì:

- Khoản 1 Điều 4 quy định: “Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của t chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác”.

- Điều 11 quy định: “Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

Tại công văn số 12571/BTC-TCT ngày 8/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố:

“- Đi với sản phẩm gỗ tròn, gỗ nguyên cây chưa chế biến do t chức, cá nhân trực tiếp trồng và bán ra thì thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT.

- Đối với sản phẩm gỗ tròn, g nguyên cây chưa chế biến do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đi tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, trường hợp bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

- Sản phẩm gỗ đã qua chế biến như: gỗ ván, gỗ tấm, dăm g áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

- Từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày ban hành công văn này, trường hợp đã áp dụng thuế suất thuế GTGT khác hướng dẫn nêu trên thì không thực hiện điều chỉnh lại”.

Theo đó, trường hợp mặt hàng “mảnh gỗ sồi đã qua xử lý nhiệt” là sản phm gỗ đã chế biến (dăm gỗ) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo hướng dẫn tại công văn số 12571/BTC-TCT ngày 8/9/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (đ
b/c);
- Vụ CST, Vụ PC, TCT (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4107/TCHQ-TXNK ngày 18/06/2020 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng mảnh gỗ sồi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.709

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!