Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4105 TCT/NV4 ngày 13/11/2003 của Tổng cục thuế về việc xác định doanh thu đối với kinh doanh bảo hiểm

Số hiệu: 4105TCT/NV4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4105 TCT/NV4
V/v xác định doanh thu đ/v  kinh doanh bảo hiểm

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3804 CT/TCNH ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc vướng mắc thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điều 15 Luật kinh doanh bảo hiểm; Căn cứ Điểm a, Mục 1.2, phần VI Thông tư số 72/2001/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối vớin d bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thì: “Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết hoặc khi có bằng chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đóng đóng phí bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm” và “Doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán thu phí bảo hiểm gốc vào thu nhập khi phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm với bên mua bảo hiểm theo quy định tại Điều 15 Luật kinh doanh bảo hiểm”.

Căn cứ quy định trên đây thì doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện hạch toán tiền phí bảo hiểm gốc vào doanh thu khi hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết (hoặc khi doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm) và bên mua bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm. Đối với những nghiệp vụ bảo hiểm chưa bảo đảm 2 điều kiện nêu trên (đã ký kết hợp đồng bảo hiểm và đã thu được tiền phí bảo hiểm) thì chưa được xác định là doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội nghiên cứu để giải quyết đối với trường hợp Công ty cổ phần bảo hiểm Pjico theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4105 TCT/NV4 ngày 13/11/2003 của Tổng cục thuế về việc xác định doanh thu đối với kinh doanh bảo hiểm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.147
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126