Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4104/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với việc chia sẻ chi phí chung

Số hiệu: 4104/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 11/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4104/TCT-ĐTNN
V/v: hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty hữu hạn Shell Gas Hải Phòng

Trả lời công văn số FN011005/CV-Shell ngày 25/10/2005 của Công ty Hữu hạn Shell Gas Hải Phòng về chính sách thuế đối với việc chia sẻ chi phí chung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1195/TCT-ĐTNN ngày 22/04/2005 và công văn số 3338/TCT-ĐTNN ngày 28/09/2005 trả lời Cục thuế TP Hải Phòng và Công ty về chính sách thuế khi phân bổ và chia sẻ chi phí chung. Đối với trường hợp cụ thể theo giải trình của Công ty tại công văn số FN011005/CV-Shell ngày 25/10/2005 nói trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ qui định tại Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì việc cung cấp dịch vụ dưới các hình thức phải lập hóa đơn.

Trường hợp Shell Gas Hải Phòng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Shell Việt Nam và ngược lại thì khi thanh toán Công ty được xuất hóa đơn GTGT và phải kê khai, nộp thuế GTGT theo qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4104/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với việc chia sẻ chi phí chung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170