Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 408TCT/TS về việc thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 408TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 408TCT/TS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam
(Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 148 CV/CN ngày 16/12/2004 của Công ty phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam  (Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) về nộp tiền sử dụng đất đối với đất mà Công ty được giao để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại đường Lương Định Của, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Dự án), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ giao đất ngày 13/3/2000 để xây dựng Dự án và nếu trước ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thi hành (trước ngày 24/12/2004) Công ty đã thực hiện kê khai tiền sử dụng đất, đã được Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tính, ra thông báo tiền sử dụng đất phải nộp và được phép chậm nộp tiền sử dụng đất (theo Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ) thì Công ty tiếp tục được thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất của Dự án theo số đã thông báo của cơ quan Thuế, nhưng về thời gian chậm nộp (theo thông báo cho chậm nộp trước đây) nay theo qui định mới chỉ được đến hết ngày 31/12/2005. Kể từ ngày 1/1/2006 trở đi nếu Công ty chưa nộp hết tiền sử dụng đất còn nợ thì phải nộp tiền sử dụng đất còn nợ được tính lại theo giá đất do UBND thành phố Hồ Chí Minh qui định tại thời điểm nộp tiền sử dụng đất còn nợ vào ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh,
- Lưu: VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 408TCT/TS về việc thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.954
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108