Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4078/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 12/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4078/TCT-DNL
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài cho thuê giàn khoan, cung cấp dịch vụ khoan dầu khí

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPĐH Nhà thầu Petronas Carigali Oversesa Sdn.Bhd;
- VPĐH Premier Oil Việt Nam Offshore B.V.

 

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và một số đơn vị về các vướng mắc trong việc thực hiện chích sách thuế đối với tổ chức nước ngoài cho thuê giàn khoan, cung cấp dịch vụ khoan dầu khí.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo, được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

1. Đối với các hợp đồng ký trước ngày 01/01/2009:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 120/2003 TT-BTC ngày 12/12/2003; Thông tư số 32/2007TT- BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì:

- Trường hợp Tổ chức nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam cho thuê giàn khoan (không kèm theo các dịch vụ) thuộc loại trong nước chưa sản xuất được không phải nộp thuế GTGT và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với tỷ lệ là 10% trên doanh thu tính thuế TNDN.

- Trường hợp Tổ chức nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam cung cấp dịch vụ khoan, kể cả hoạt động cho thuê giàn khoan có kèm theo các dịch vụ nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp với mức tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 50%, thuế suất thuế GTGT là 10% và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với tỷ lệ là 5% trên doanh thu tính thuế TNDN.

2. Đối với các hợp đồng ký từ ngày 01/01/2009:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 129/2008 TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam thì:

- Trường hợp Tổ chức nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu, ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân Việt Nam để cho thuê giàn khoan thuộc loại trong nước chưa sản xuất được (không kèm theo các dịch vụ) thì không phải nộp thuế GTGT và nộp thuế TNDN với tỷ lệ 5% trên doanh thu tính thuế TNDN.

- Trường hợp Tổ chức nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu, ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân Việt Nam để cung cấp dịch vụ khoan dầu khí (kể cả hoạt động cho thuê giàn khoan có kèm theo các dịch vụ) thì nộp thuế GTGT với tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 50%, thuế suất thuế GTGT là 10% và nộp thuế TNDN với tỷ lệ 5% trên doanh thu tính thuế TNDN.

3. Trường hợp các Tổ chức nước ngoài đã thực hiện kê khai, nộp thuế với mức thuế khác với hướng dẫn nêu trên:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế:

- Trường hợp Tổ chức nước ngoài ký hợp đồng cho thuê giàn khoan, cung cấp dịch vụ khoan dầu khí, đã kê khai và nộp thuế khác với hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên nhưng không làm thiếu tổng số thuế phải nộp thì không phải kê khai điều chỉnh và không bị xử lý vi phạm pháp luật như hướng dẫn tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Trường hợp Tổ chức nước ngoài ký hợp đồng cho thuê giàn khoan, cung cấp dịch vụ khoan dầu khí, đã kê khai và nộp thuế khác với hướng dẫn tại điểm 1 , điểm 2 và làm thiếu số thuế phải nộp thì thực hiện kê khai điều chỉnh và nộp bổ sung số thuế còn thiếu theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; VPĐH Nhà thầu Petronas Carigali Oversesa Sdn.Bhd; VPĐH Premier Oil Việt Nam Offshore B.V. biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4078/TCT-DNL ngày 12/10/2010 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài cho thuê giàn khoan, cung cấp dịch vụ khoan dầu khí do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.654

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!