Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4072/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hỏi đáp chế độ quản lý tài chính

Số hiệu: 4072/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4072/TCT-ĐTNN
V/v: chứng từ hạch toán chi phí mua ngoài
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 Kính gửi : Công ty TNHH quốc tế liên doanh Vinaconex - Taisei

Trả lời công văn số 82/VNT ngày 27/9/2005 của Công ty TNHH quốc tế liên doanh Vinaconex – Taisei (VINATA) về việc hỏi đáp chế độ quản lý tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 qui định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì chi phí điện, nước được tính là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế để xác định thuế TNDN phải nộp. Các khoản chi phí này phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trường hợp Công ty TNHH quốc tế liên doanh Vinaconex – Taisei là nhà thầu trong quá trình thi công có sử dụng điện, nước theo số đo công tơ của chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án thì chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án có trách nhiệm thanh toán với các chi nhánh điện/ nước theo hóa đơn phát hành cho chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án. Trường hợp giữa chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án và Công ty có thỏa thuận phía Công ty phải thanh toán khoản chi phí điện, nước thì khi thu tiền của Công ty, chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án lập Phiếu thu trên cơ sở hóa đơn GTGT của Chi nhánh điện lực/ nước đã phát hành cho chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án và số lượng thực tế Công ty đã sử dụng. Phiếu thu này là chứng từ để Công ty hạch toán chi phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH quốc tế liên doanh Vinaconex – Taisei biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4072/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hỏi đáp chế độ quản lý tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.378
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.167.74