Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4071/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4071/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với hàng hóa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc áp dụng thuế GTGT đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam trong thị trường nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để phục vụ sản xuất kinh doanh được áp dụng thuế suất 0% và doanh nghiệp được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đảm bảo các điều kiện quy định tại Điểm 1.2.d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên. Riêng đối với hàng hóa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất là điện và nước thì không cần có tờ khai xuất khẩu hàng hóa khi áp dụng thuế suất 0%.

Đối với hàng hóa là văn phòng phẩm cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất từ năm 2004, doanh nghiệp không làm thủ tục Hải quan vẫn được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% như hướng dẫn tại công văn số 757 TC/TCT ngày 23/1/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục thuế các tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, TCHQ;
- Đại diện TCT tại TP HCM;
- CTLD KCX Linh Trung;
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4071/TCT-PCCS ngày 03/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế GTGT đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.873

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!