Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4070/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4070/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Hiệp hội in Việt Nam

Trả lời công văn số 19/HHI ngày 06/9/2006 của Hiệp hội in Việt Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.6 và điểm 2.8, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

1. Thuế suất thuế GTGT đối với in sách và các loại sách;

- In các loại sách theo quy định tại Điểm 13, Mục II, Phần A Thông tư này (trừ in tiền và các chứng chỉ có giá trị như tiền) và các loại sách (trừ sách quy định tại điểm 13, Mục II, Phần A Thông tư này) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.

- In các loại sách quy định tại điểm 2.8, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

2. Thuế suất thuế GTGT đối với gia công chế bản, sắp chữ và gia công đóng cuốn sản phẩm in thì:

- Dịch vụ gia công chế bản, sắp chữ thuộc hoạt động in được áp dụng thuế suất thuế GTGT tương ứng đối với hoạt động in các loại sách nêu tại điểm 1 của công văn này.

- Dịch vụ đóng cuốn các sản phẩm sách không nằm trong hoạt động in mà là hoạt động gia công sách, áp dụng thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng sách (quy định tại điểm 13, Mục II, Phần A và điểm 2.8, Mục II, Phần B Thông tư này).

Tổng cục Thuế trả lời để Hiệp hội in Việt Nam biết và hướng dẫn các hội viên thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố TW;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4070/TCT-PCCS ngày 03/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.394

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!