Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4063/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4063/TCT-PCCS
V/v: trả lời c/s thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005


Kính gửi :

Công ty cổ phần tài chính & phát triển doanh nghiệp
(28 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1009/05/CV-FBS ngày 10/9/2005 của Công ty cổ phần tài chính và phát triển doanh nghiệp về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại Điểm 1 công văn số 2926 TC/TCT ngày 14/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chứng từ, thuế đối với tài sản chuyển dịch, góp vốn của doanh nghiệp có hướng dẫn: “Đối với tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp”. Vì vậy các cổ đông góp vốn bằng tài sản gồm giá trị quyền sở hữu nhà và giá trị quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp thì các tài sản góp vốn này sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN.

Thủ tục và các chứng từ góp vốn bằng tài sản được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 công văn số 2926 TC/TCT ngày 14/3/2005 nêu trên.

2) Về việc góp vốn bằng thương hiệu, Bộ Tài chính đã có công văn số 1214/BTC-CĐKT ngày 3/10/2005 (pho to kèm theo)

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4063/TCT-PCCS ngày 09/11/2005 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.941

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!