Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4050/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4050/TCT-DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH quảng cáo Liên Minh
Số 19 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trả lời công văn số 12/2006-CV ngày 23/5/2006 của Công ty TNHH Quảng cáo Liên Minh hỏi về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 10, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao dưới dây:… sản xuất phim các loại (phim đã ghi hình) không phân biệt chủ đề, loại hình phim… thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn này thì chỉ các trường hợp trực tiếp sản xuất phim quảng cáo cho các khách hàng có nhu cầu (trực tiếp sản xuất phim bao gồm việc thực hiện toàn bộ các công việc như: viết kịch bản, thuê đạo diễn, thuê diễn viên, dựng cảnh, quay phim…) thì doanh thu thu được từ hoạt động trực tiếp sản xuất phim thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với khách hàng sản xuất phim quảng cáo sau đó thuê lại toàn bộ hoặc viết kịch bản rồi thuê lại hãng phim sản xuất thì Công ty phải tính thuế GTGT 10% trên tổng giá trị hợp đồng ký với khách hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Vụ PC – BTC;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4050/TCT-DNK ngày 01/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!