Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4050/TCHQ-KTTT về thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm miễn thuế 5 năm do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 4050/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 18/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4050/TCHQ-KTTT

V/v: Thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm miễn thuế 5 năm

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Bộ Thương mại (Vụ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16052007-1 ngày 16/5/2007 của Công ty TNHH Clipsal Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu thời hạn 5 năm đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty TNHH Clipsal Việt Nam là doanh nghiệp Liên doanh được thành lập theo Giấy phép số 1786/GP ngày 25/12/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 11/05/1998 theo xác nhận của Ban Quản lý khu công nghiệp Biên Hòa tại công văn số 611/KCN-ĐN ngày 30/7/2002. Công ty có dự án sản xuất linh kiện, phụ tùng điện, được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được để sản xuất trong thời hạn 05 năm theo khoản 6, Điều 57, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ; Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000; Thông tư số 117/2000/TT-BTC ngày 21/12/2000 của Bộ Tài chính bổ sung Thông tư số 40/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn được miễn thuế từ 1998 đến 2003. Theo quy định tại Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 của Bộ Tài chính thì Bộ Thương mại xét duyệt Danh mục mặt hàng miễn thuế, cơ quan Hải quan căn cứ vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để làm thủ tục miễn thuế cho từng lô hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Clipsal Việt Nam tại công văn số 16052007-1 ngày 16/5/2007 có phản ảnh, Bộ Thương mại chưa phê duyệt bản Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho doanh nghiệp, do vậy cơ quan Hải quan không có cơ sở để giải quyết miễn thuế nhập khẩu cho Công ty.

Tổng cục Hải quan xin chuyển lại hồ sơ của doanh nghiệp cho Bộ Thương mại để xử lý theo quy định, đề nghị Bộ Thương mại có công văn trả lời cho doanh nghiệp.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4050/TCHQ-KTTT về thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm miễn thuế 5 năm do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.931
DMCA.com Protection Status