Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4046/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4046/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT dự án ngành truyền hình

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Xí nghiệp tư doanh điện tử  TQT
- Đài PTTH Tuyên Quang

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 462/CVXN ngày 10/08/2006 của Xí nghiệp tư doanh Điện tử TQT v/v thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT thì:

- Trường hợp Xí nghiệp TQT nhập khẩu thiết bị truyền hình và bán cho Đài PTTH Tuyên Quang, Xí nghiệp đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của số thiết bị nhập khẩu. Xí nghiệp TQT phải tính thuế suất thuế GTGT 10% khi xuất hóa đơn GTGT cho Đài PTTH Tuyên Quang đồng thời thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra theo đúng quy định của Luật thuế GTGT.

- Trường hợp Xí nghiệp TQT nhập khẩu ủy thác cho Đài PTTH Tuyên Quang số thiết bị truyền hình để thực hiện gói thầu "Cung ứng lắp đặt và chuyển giao thiết bị công nghệ hệ thống máy phát hình" của Đài PTTH Tuyên Quang, Xí nghiệp đã nộp thay thuế GTGT hàng nhập khẩu cho Đài thì Đài PTTH Tuyên Quang phải có trách nhiệm thanh toán khoản tiền thuế cho Xí nghiệp TQT. Đề nghị Xí nghiệp TQT liên hệ với Đài PTTH Tuyên Quang và cơ quan liên quan để giải quyết theo pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Xí nghiệp TQT và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4046/TCT-DNNN ngày 01/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT dự án ngành truyền hình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.439

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!