Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4033/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 4033/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 18/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 4033/TCHQ-KTTT

V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần May Trường Giang;

(151 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ, Quảng Nam)

- Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 177/CV-TG ngày 16/6/2007 của Công ty Cổ phần May Trường Giang về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế làm thủ tục Hải quan trong thời gian chờ Bộ Tài chính xem xét xóa nợ thuế nhập khẩu phát sinh trước thời điểm cổ phần hóa Công ty. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong khi chưa có ý kiến xử lý chính thức về việc xử lý xóa nợ thuế nhập khẩu 1.382.907.490 đồng do cổ phần hóa. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Đà Nẵng chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với Công ty Cổ phần May Trường Giang, để Công ty được làm thủ tục XNK hàng hóa bình thường với đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Ngoài số nợ truy thu 1.382.907.490 đồng do Xí nghiệp may Tam Kỳ chuyển qua, Công ty Cổ phần May Trường Giang không có khoản nợ thuế quá hạn nào khác và đáp ứng đủ điều kiện để được nhập khẩu hàng hóa;

- Công ty phải có cam kết bằng văn bản sẽ thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính về số nợ thuế tồn đọng nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng và Công ty được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KTTT(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4033/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.834
DMCA.com Protection Status