Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 403/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 403/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 827/CT-THNVDT ngày 10/09/2012 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về việc lập hoá đơn đối với khoản chi hộ của Công ty TNHH Ngọc Huy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1b, Điều 14, Chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

"Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá".

Tại điểm 1.3.c mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn về xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Tại điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Theo hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng, Công ty TNHH Ngọc Huy có trách nhiệm cung cấp nhiên liệu thì đây là hợp đồng bán nhiên liệu, theo trình bày của Cục thuế tỉnh Kiên Giang, trường hợp Công ty TNHH Ngọc Huy ký hợp đồng cho thuê cơ sở hạ tầng với Trung tâm thông tin di động khu vực IV, trong Phụ lục hợp đồng có quy định: Công ty phải cung cấp nhiên liệu và vận hành máy phát điện các trạm BTS cho Trung tâm, cuối tháng công ty lập bảng kê mua nhiên liệu và xuất hoá đơn GTGT theo đúng số lượng nhiêu liệu mua vào, trên hoá đơn ghi "chi hộ tiền mua nhiên liệu chạy máy phát điện các trạm BTS cho Trung tâm thông tin di động khu vực IV" để Trung tâm thanh toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Trường hợp Công ty TNHH Ngọc Huy mua nhiên liệu để chạy máy phát điện thì bên bán nhiên liệu xuất hoá đơn cho Công ty TNHH Ngọc Huy, căn cứ hoá đơn của bên bán nhiêu liệu, Công ty TNHH Ngọc Huy hạch toán chi phí và kê khai thuế GTGT đầu vào.

- Khi Công ty TNHH Ngọc Huy thu lại tiền mua nhiên liệu để chạy máy phát điện với Trung tâm thông tin di động khu vực IV thì Công ty TNHH Ngọc Huy phải lập hoá đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT đầu ra, ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ KK & KTT-TCT;
- Lưu VT; CS (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 403/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.513
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116