Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4023/TCHQ-TXNK về miễn truy thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4023/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 03/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4023/TCHQ-TXNK
V/v miễn truy thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

VPĐD Công ty TNHH thiết bị chăm sóc sức khỏe Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 11 tòa nhà C'Land 156 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, HN)

 

Trả lời công văn số 068/2012/CSSK/CV ngày 13/7/2012 của Công ty TNHH thiết bị chăm sóc sức khỏe Việt Nam về việc miễn truy thu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Quyết định số 43/QĐAĐ/KTSTQ ngày 10/4/2012 của Chi cục KTSTQ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3393/TCHQ-TXNK ngày 06/7/2012 trả lời Công ty TNHH thiết bị chăm sóc sức khỏe Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thiết bị chăm sóc sức khỏe Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ TC (để b/c);
- Văn phòng BTC, Vụ CST, Vụ PC Bộ TC, Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để biết, xử lý việc liên quan);
- Lưu: VT, TXNK-CST(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4023/TCHQ-TXNK về miễn truy thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


956
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145