Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4018 TCT/CS ngày 10/11/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 4018TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4018 TCT/CƠ Sở
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 870 CT/TQD ngày 03 tháng 09 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1a, Mục I, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng và trường hợp được xét hoàn thuế, trong đó có nêu: “Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có luỹ kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra được hoàn thuế”

Tại Điểm 6, Mục I, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC cũng đã quy định: “Trường hợp tháng trước thời gian xin hoàn thuế cơ sở có số thuế GTGT nộp thừa thì cơ sở được tính cộng số thuế GTGT nộp thừa vào số thuế GTGT được hoàn của thời gian xin hoàn thuế tiếp sau”

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên có luỹ kế số thuế đầu vào được khấu từ lớn hơn số thuế đầu ra thì được xem xét hoàn thuế. Số thuế GTGT nộp thừa của tháng trước thời gian đề nghị hoàn thuế được tính cộng vào số thuế GTGT đề nghị được hoàn.

Trường hợp tháng 12/2001 cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT nộp thừa, sang tháng 01/2002 và tháng 02/2002 cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra thì chưa đủ điều kiện 3 tháng liên tục như đã nêu trên để được xét hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4018 TCT/CS ngày 10/11/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.072
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30