Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4014/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 04014/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 17/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4014/TCHQ-KTTT

V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản BR-VT

(460 Trương Công Định, P8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 323/CV Cty ngày 12/06/2007 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK Thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu về đề nghị dỡ bỏ lệnh cưỡng chế liên quan đến các Quyết định truy thu thuế số: 549/QĐ-HQBĐ ngày 26/12/2006, 235/QĐ-HQBĐ ngày 31/05/2007 của Cục Hải quan Bình Định. Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Bình Định tại công văn số 580/HQBĐ-KTSTQ ngày 25/06/2007, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Công ty Cổ phần Chế biến XNK Thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu (MST: 3500666675) đang có nợ thuế truy thu tại Cục Hải quan Bình Định, bao gồm các tờ khai:

+ Tờ khai số 118/NK/KD/QN ngày 24/03/2003, số tiền nợ thuế truy thu là: 353.880.000 đồng (theo Quyết định truy thu thuế số 549/QĐ-HQBĐ ngày 26/12/2006).

+ Tờ khai số 288/NK/KD/QN ngày 14/10/2002; 315/NK/KD/QN ngày 01/11/2002 và 353/NK/KD/QN ngày 21/11/2002, số tiền nợ thuế truy thu là: 378.038.000 đồng (theo Quyết định truy thu thuế số 235/QĐ-HQBĐ ngày 31/05/2007).

- Căn cứ Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/04/2002 và công văn số 6743/BTC-TCDN ngày 22/05/2005 của Bộ Tài chính;

Trường hợp của Công ty Cổ phần Chế biến XNK Thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu là doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi trước 01/07/2007 thì thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ. Đề nghị Công ty khẩn trương hoàn thành thủ tục, hồ sơ để xem xét xóa nợ.

Trong thời gian chờ xem xét xóa nợ, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm thời chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại Điều 93 – Luật quản lý thuế đối với các tờ khai đang có nợ thuế truy thu nêu trên của Công ty Cổ phần Chế biến XNK Thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu đến hết ngày 31/12/2007. Các lô hàng mới phát sinh Công ty phải nộp đủ thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4014/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.115
DMCA.com Protection Status