Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4009 TCT/CS ngày 07/11/2003 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn ưu đãi về thuế TNDN

Số hiệu: 4009TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 07/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4009 TCT/CS
V/v hướng ưu đãi về thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 554 CV-TCDN của Sở Tài chính Vật giá tỉnh Yên Bái về việc hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 20, Chương III Nghị định số 29/CP ngày 12 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước đã quy định: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh bỏ thêm vốn đầu tư hoặc sử dụng lợi nhuận còn lại để tái đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ được miến thuế lợi tức cho phần lợi nhuận tăng thêm của năm tiếp theo do đầu tư mới đem lại.

Phần lợi nhuận tăng thêm được tính toán căn cứ vào tổng số lợi nhuận thu được và tỷ lệ vốn đầu tư mới”.

Xưởng sản xuất giấy để xuất khẩu Trấn Yên (được xây lắp trên cơ sở hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh giữa Công ty Yên Sơn và Công ty giấy Hải Phòng) là đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ của Công ty Yên Sơn. Vì vậy, dự án xây lắp xưởng giấy Yên Sơn chỉ là hình thức đầu tư mở rộng không phải là hình thức đầu tư mới, nên mức ưu đãi đầu tư trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho cơ sở mới thành lập số 188/QĐ-UB ngày 27 tháng 12 năm 1996 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp cho Công ty Yên Sơn là không phù hợp với quy định tại Điều 20, Chương III, Nghị định số 29/CP nêu trên.

2. Việc phân chia quyền lợi từ hoạt động liên doanh giữa Công ty Yên Sơn và Công ty giấy Hải Phòng được giải quyết theo hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh giữa hai bên, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Sở Tài chính tỉnh Yên Bái được biết.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4009 TCT/CS ngày 07/11/2003 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn ưu đãi về thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.103
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30