Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4005/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4005/TCT-TS
V/v: Nộp tiền sử dụng đất thay cho người đã CQSD đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 5840/CT-THDT ngày 7/9/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương v/v xin khấu trừ tiền sử dụng đất nộp thay chủ cũ vào thu nhập chịu thuế khi chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại điểm 2, mục IV, phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì không quy định khoản tiền nộp thay nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người khác được tính vào chi phí chuyển quyền sử dụng đất để tính thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất.

Do đó, Công ty TNHH sản xuất, thương mại Quốc tế chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Vĩnh Phát thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên. Trường hợp, Công ty TNHH sản xuất, thương mại Quốc tế nộp thay tiền sử dụng đất cho Doanh nghiệp tư nhân Phạm Văn Trọn (351 triệu đồng) thì không được tính vào chi phí chuyển quyền sử dụng đất để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất của Công ty TNHH sản xuất, thương mại Quốc tế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4005/TCT-TS ngày 26/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc xin khấu trừ tiền sử dụng đất nộp thay chủ cũ vào thu nhập chịu thuế khi chuyển quyền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.574

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!