Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4003/TCT-THTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 04/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4003/TCT-THTK
V/v: Hướng dẫn cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc nhận khoán

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1320/CT-TH&XLDL ngày 16/9/2005 của Cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc nhận khoán. Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Trường hợp Cục Thuế nêu trong công văn: Doanh nghiệp thực hiện giao khoán cho các chi nhánh, xí nghiệp, điểm thu mua trực thuộc trong tỉnh theo phương thức tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Theo quy định tại Điểm 4 Mục I phần C Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, Cục Thuế hướng dẫn Doanh nghiệp và các chi nhánh, xí nghiệp, điểm thu mua trực thuộc làm thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điểm 4.2 Mục 4 phần I của Thông tư 80/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 quy định về mã số đối tượng nộp thuế: “Các đơn vị chịu sự quản lý của đơn vị chủ quản nhưng đăng ký nộp thuế trực tiêp với cơ quan Thuế thì đơn vị chủ quản (có mã số thuế 10 số) của đơn vị trực thuộc phải thực hiện kê khai các đơn vị này vào “Bàn kê các đơn vị trực thuộc” để cơ quan Thuế cấp mã số thuế 13 số. Trường hợp đơn vị chủ quản không kê khai bổ sung đơn vị trực thuộc thì các đơn vị này phải thực hiện kê khai đăng ký mã số thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Cơ quan thuế cấp Thông báo mã số thuế 10 số để đơn vị sử dụng trong việc kê khai, nộp thuế”.

Tổng cục hướng dẫn để Cục thuế biết và căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, THTK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4003/TCT-THTK ngày 04/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc đề nghị hướng dẫn cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc nhận khoán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.603

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!