Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4000/TCT-DNL năm 2015 về nộp lợi nhuận còn lại theo Thông tư 187/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 204/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4000/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4000/TCT-DNL
V/v nộp LNCL theo Thông tư số 187/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 45453/CT-KTT5 ngày 14/7/2015 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc nộp lợi nhuận còn lại của Công ty TNHH Nhà nước MTV tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm a, Khoản 1 Điều 2 Chương I Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày

11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định đối tượng áp dụng gồm:

“-…

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập."

Điểm d, Khoản 1 Điều 17 Mục 4 Chương 2 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp:

"Thu từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 38 Nghị định này."

Điểm b, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 quy định:

"Đối với SCIC ngoài việc thực hiện thu, nộp vào ngân sách khoản lợi

nhuận quy định tại khoản này còn có trách nhiệm nộp vào ngân sách khoản lợi nhuận thu về Quỹ phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương là đại diện chủ sở hữu."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Nhà nước MTV tư vấn và Đầu tư phát triển Ngô là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Viện nghiên cứu Ngô, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì công ty thuộc đối tượng nộp lợi nhuận còn lại về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước để Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 187/2013/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thư trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục TCDN, Vụ CS PC (BTC);

-
Vụ CS, PC, KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT,
DNL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4000/TCT-DNL năm 2015 về nộp lợi nhuận còn lại theo Thông tư 187/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 204/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168