Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3991 TCT/NV7 ngày 05/11/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn nộp thuế GTGT

Số hiệu: 3991 TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3991 TCT/NV7
V/v Hoàn nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn,
- Cục thuế tỉnh Thanh Hoá.

 

Tổng cục thuế nhận được công văn số 525 CV-ĐSL/TC-KT ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đề nghị được tạm hoãn và nợ lại tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ tháng 9 năm 2003 thuộc vụ mía 2003 - 2004. về việc này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Luật thuế GTGT thì thuế GTGT là thuế gián thu, người tiêu dùng hàng hoá dịch vụ là người chịu thuế, còn doanh nghiệp có trách nhiệm nộp tiền thuế vào NSNN. Luật thuế GTGT không có điều nào quy định được phép chậm nộp và được nợ tiền thuế phải nộp NSNN.

Tuy nhiên, Tổng cục thuế nhận được công văn của Công ty đề nghị được tạm hoãn và nợ thuế GTGT từ tháng 9 năm 2003. Để có căn cứ áo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo đề nghị của Công ty, Tổng cục thuế đề nghị Công ty làm rõ một số nội dung như sau:

1. Về vụ mía 2002 - 2003, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh với các nội dung sau:

- Sản phẩm sản xuất trong năm (bao gồm tồn đầu kỳ nếu có).

- Sản phẩm tiêu thụ trong năm.

- Sản phẩm tồn cuối kỳ.

- Tổng doanh thu bán hàng (chi tiết theo sản phẩm của đường và các sản phẩm sau đường).

- Tổng chi phí sản phẩm hàng hoá tiêu thụ (chi tiết theo sản phẩm của đường và các sản phẩm sau đường).

Trong đó:

+ Giá mía thu mua;

+ Chi phí thua mua;

+ Chi phí vận chuyển;

+ Giá thành nguyên liệu đưa vào sản xuất;

+ Các chi phí khác (khấu hao, tiền lương...)

- Thuế GTGT đầu vào, trong đó mía nguyên liệu đưa vào sản xuất.

- Thuế GTGT đầu ra, trong đó các sản phẩm từ đường và sản phẩm sau đường bán ra.

- Thuế GTGT phải nộp, trong đó riêng sản phẩm đường.

- Số thuế GTGT đã nộp.

- Số thuế GTGT còn tồn đọng tính đến 30 tháng 10 năm 2003.

- Lãi, lỗ theo từng mặt hàng.

2. Dự kiến vụ mía năm 2003 - 2004 theo các chỉ tiêu như vụ mía 2002 - 2003, theo như phương án sản xuất kinh doanh vụ sản xuất 2003 - 2004.

Phân tích các nguyên nhân những thuận lợi, khó khăn làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

3. Một số biện pháp khắc phục của đơn vị và kiến nghị với Nhà nước, trong đó có kiến nghị về tạm hoãn và nợ tiền thuế GTGT.

Để có số liệu và đánh giá, Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn báo cáo với Cục thuế tỉnh Thanh Hoá để sớm hoàn thiện những số liệu và những vấn đề nêu trên, báo cáo về Tổng cục thuế trước ngày 15 tháng 11 năm 2003; Cục thuế tỉnh Thanh Hoá có ý kiến cụ thể về vấn đề này.

Tổng cục thuế thông báo Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3991 TCT/NV7 ngày 05/11/2003 của Tổng cục thuế về việc hoàn nộp thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.906
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41