Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3986/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 27/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3986/TCT-KK
V/v: Hoàn thuế GTGT của Đại sứ quán Hy Lạp

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 12365/CT-THNVDT ngày 04/9/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc hoàn thuế GTGT của Đại sứ quán Hy Lạp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Khoản b, Điểm 3, Mục II Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, thì:

Hồ sơ hoàn thuế GTGT gồm có: Công hàm đề nghị hoàn thuế GTGT của Cơ quan đại diện; Tờ khai hoàn thuế GTGT theo mẫu số 01a/MTNG và 01.b/MTNG ban hành kèm theo Thông tư này có xác nhận của Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao); Bản gốc (kèm theo 2 bản sao có đóng dấu của Cơ quan đại diện) các hóa đơn GTGT.

Theo qui định tại Điểm 3, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, thì:

Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng - GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng.

Căn cứ các qui định nêu trên, trường hợp hồ sơ đề nghị hoán thuế GTGT mua vào Quý II/2007của Đại sứ quán Hy Lạp, các hoá đơn thuế GTGT phát sinh trước và sau thời điểm được cấp mã sô thuế (ngày 13/7/2007) đã ghi đủ các nội dung khác theo qui định, riêng chỉ còn thiếu mã số thuế của đơn vị mua hàng (Đại sứ Quán Hy Lạp), là chưa phù hợp với qui định nêu trên. Tuy nhiên, xét đối tượng đề nghị hoàn thuế GTGT là Đại sử quán và lần đầu tiên làm thủ tục đề Nghị hoàn thuế GTGT, vì vậy nếu đối tượng hoàn thuế có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về hoá đơn hàng hoá dịch vụ mua vào và ghi đúng tên người mua là Đại sứ quán Hy Lạp, đã được Vụ Lễ tân-Bộ Ngoại Giao thẩm tra xác định và đề Nghị hoàn thuế cho Đại sứ quán Hy Lạp thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội giải quyết hoàn thuế GTGT cho Đại sứ quán Hy Lạp the quy định. Trường hợp hợp nếu có nghi ngờ thì Cục Thuế tiến hành kiểm tra xác minh hoá đơn trước khi hoàn thuế cho Đại sứ quán Hy Lạp.

Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm thông báo, nhắc thở. hướng dẫn Đại sứ quán Hy Lạp thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục qui định về hoá đơn thuế GTGT và hồ sơ hoàn thuế GTGT hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Các Ban CS, PC, TTTĐ
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3986/TCT-KK ngày 27/09/2007 về hoàn thuế giá trị gia tăng của đại sứ quán Hy Lạp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.704

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43