Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3982/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3982/TCT-PCCS
V/v: Xử phạt vi phạm bán hóa đơn

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 626/CV-CT ngày 19/08/2005 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc xử phạt vi phạm hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 6 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thì tổ chức bị xử phạt hành chính về mọi hành vi vi phạm hành chính do mình gây ra. Sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý của người đó theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ quy định tại điều 16, điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Trường hợp nhân viên kế toán của doanh nghiệp bán hóa đơn liên 2, cơ quan công an đã có kết luận không xử lý hình sự mà chuyển hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan thuế căn cứ điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bán hóa đơn, đối tượng bị xử phạt là doanh nghiệp bán hóa đơn, và tịch thu số tiền bán hóa đơn theo quy định tại điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên.

Sau khi chấp hành quyết định xử phạt, doanh nghiệp bị xử phạt sẽ xác định lỗi của kế toán trong việc bán hóa đơn để xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên xác định đối tượng mua hóa đơn để xử lý vi phạm theo quy định tại điểm 3, Điều 15 và điểm 1, Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3982/TCT-PCCS ngày 04/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hóa đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.473

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!