Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3981/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3981/TCT-PCCS
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005

Kính gửi :

Công Ty Dầu Nhớt Và Hóa Chất Việt Nam
(Địa Chỉ: Số 8 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt Hà Nội)

Về nội dung câu hỏi của Công ty nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi 1: Trường hợp cá biệt chi phí hoa hồng bán hàng, chi phí chiết khấu thương mại khách hàng không đồng ý ghi điều chỉnh giảm trên hóa đơn mà nhận tiền. Chi phí này có chịu thuế thu nhập cá nhân không, đề nghị hướng dẫn thực hiện về thủ tục cho đúng pháp luật.

Trả lời: Tại Điểm 3.3.1.1 Mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kê khai và nộp thuế thông qua cơ quan chi trả thu nhập như sau: “Thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới (kể cả tiền lương)…”. Công ty bán hàng hóa thực tế có giảm giá chiết khấu thương mại nhưng theo yêu cầu của người mua Công ty không ghi số tiền giảm giá trên hóa đơn, như vậy, Công ty phải hạch toán doanh thu theo giá trị ghi trên hóa đơn, hạch toán chi phí đối với khoản chiết khấu thương mại đồng thời thực hiện khấu trừ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo hướng dẫn nêu trên.

Câu hỏi 2: đề nghị bãi bỏ việc khống chế chi phí khuyến mại, quảng cáo… 10%. Quy định này gây khó khăn cho doanh nghiệp khi chi phí bỏ ra mà không được tính vào chi phí hợp lệ phần vượt và phải đóng thuế thêm.

Trả lời: vấn đề này Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu trong quá trình sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các Luật thuế. Trước mắt Công ty thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Câu hỏi 3: Đề nghị cho phép doanh nghiệp được phân bổ chi phí quảng cáo, tài trợ để đầu tư thương hiệu nhiều kỳ (3 năm) do hiệu ứng của chi phí đầu tư thương hiệu không thể mang lại ngay trong thời gian ngắn.

Trả lời: Về nội dung Công ty hỏi nêu trên, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3069/TCT-PCCS ngày 7/9/2005 trả lời và gửi cho Công ty và Cục thuế thành phố Hà Nội.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3981/TCT-PCCS ngày 04/11/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.680

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!