Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 397/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Số hiệu: 397/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 397/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần bóng đá Hòa Phát

Trả lời công văn số 155/CV-25/09 ngày 16/10/2006 của Công ty cổ phần bóng đá Hòa Phát về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 3.2 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: "Chi phí tiền ăn giữa ca do giám đốc hoặc chủ cơ sở kinh doanh quyết định phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhưng phải đảm bảo mức chi hàng tháng cho mỗi người lao động không vượt quá mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước. Riêng chi phí ăn định lượng cho mỗi người lao động đối với một số ngành nghề đặc biệt theo văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên chi phí tiền ăn giữa ca được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty cổ phần bóng đá Hòa Phát không được vượt quá mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước. Trường hợp Công ty có chi ăn 3 bữa cho vận động viên thì chỉ được tính tiền ăn giữa ca vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, 2 bữa còn lại tính vào thu nhập của vận động viên.

2. Căn cứ vào Mục IV phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn các khoản không tính vào chi phí hợp lý thì khoản chi thưởng cho vận động viên sau mỗi trận đấu bóng của Công ty cổ phần bóng đá Hòa Phát không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Các khoản chi phí về tiền thuốc cho vận động viên của Công ty cổ phần bóng đá Hòa Phát nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

4. Tại điểm 6.2 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Chi bảo hộ lao động theo số thực chi. Chi mua sắm trang phục thay cho quần áo bảo hộ lao động theo số thực chi nhưng không quá 500.000 đồng/người/năm" được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì trang phục thi đấu tại các giải đấu bóng đá được coi là chi bảo hộ lao động và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 397/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.986
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93