Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3968/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 03/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3968/TCT-KK
V/v lưu trữ hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 581/CT-KTr ngày 30/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc lưu trữ hồ sơ hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Phần Hai Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:

- Mục IV quy định nội dung kiểm tra sau hoàn thuế, trong đó có nội dung giao nhận hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

- Điểm 2 Mục V/A quy định nội dung lưu trữ hồ sơ hoàn thuế, trong đó có nội dung bộ phận kiểm tra sau hoàn thuế lưu trữ hồ sơ hoàn thuế.

Căn cứ quy định trên, bộ phận giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, sau khi đã trình thủ trưởng cơ quan thuế quyết định hoàn thuế thì có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hoàn thuế tại bộ phận, sau 01 năm kể từ ngày ký quyết định hoàn thuế phải chuyển hồ sơ hoàn thuế đến bộ phận lưu trữ thuộc cơ quan thuế để thực hiện lưu trữ theo quy định.

Trường hợp bộ phận thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế đề nghị cung cấp hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau để phục vụ công tác kiểm tra sau hoàn thuế thì:

- Trường hợp hồ sơ chưa chuyển vào kho lưu trữ của cơ quan thuế thì bộ phận giải quyết hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau bàn giao hồ sơ cho bộ phận thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế. Hai bên ký giao nhận hồ sơ theo quy định. Bộ phận thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hoàn thuế có liên quan cùng với các văn bản phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế đã chuyển giao vào kho lưu trữ của cơ quan thuế, bộ phận thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế cần kiểm tra thì làm thủ tục mượn, trả hồ sơ theo quy định với kho lưu trữ của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, TNCN, KTNB, TTrT (TCT);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3968/TCT-KK ngày 03/11/2011 về lưu trữ hồ sơ hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.398

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!