Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3966/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3966/TCT-TS
V/v: lệ phí trước bạ ôtô

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Công ty cổ phần xây dựng giao thông Khánh Hòa

Trả lời công văn số 34/CTTV-TC ngày 25/7/2005 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa về việc xin hướng dẫn lệ phí trước bạ mua xe Mekong của nhà thầu nước ngoài Cty Hyundai Engineering Construct năm 1997, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa không thu lệ phí trước bạ 3 xe ôtô Mê kông cho Công ty Hyundai Engineering Construct là trái với quy định của Nghị định số 193/CP ngày 29/12/1994 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3120/TCT-TS ngày 08/09/2005 yêu cầu Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa rút kinh nghiệm.

Căn cứ Khoản 1, Điều 7Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP , Tổng cục Thuế đồng ý không truy thu lệ phí trước bạ đối với 3 xe ôtô Mê kông của Công ty Hyundai Engineering Construct đăng ký quyền sở hữu, sử dụng từ năm 1997.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa mua xe của Công ty Hyundai Engineering Construct thì phải nộp lệ phí trước bạ; khi Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông bán xe thì người mua xe phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu; Trường hợp Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa chưa nộp lệ phí trước bạ thì người mua xe còn phải nộp thay lệ phí trước bạ cho Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3966/TCT-TS ngày 03/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc xin hướng dẫn lệ phí trước bạ mua xe Mekong của nhà thầu nước ngoài Cty Hyundai Engineering Construct năm 1997

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!