Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3965/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3965/TCT-TS
V/v: giá tính tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Sở tài chính tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1460/TC-QLCS-G ngày 3/10/2005 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp về việc thu tiền thuê đất theo hướng dẫn tại công văn số 11406 TC/TCT của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trong khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định về thu tiền thuê đất theo Luật Đất đai năm 2003, việc thu tiền thuê đất năm 2005 thực hiện như sau:

- Đối với các tổ chức, cá nhân trong nước thuê đất của nhà nước thực hiện nộp tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính. Trường hợp đã ký Hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu đến ngày 01/01/2005 vẫn còn trong thời hạn 5 năm thì được áp dụng theo giá đất đã ghi trên Hợp đồng thuê đất; nếu đã quá thời hạn 5 năm thì phải tính tiền thuê đất theo giá đất của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

- Đối với các tổ chức, cá nhân trong nước thuê đất của nhà nước thực hiện nộp tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính. Trường hợp đã ký Hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu đến ngày 01/01/2005 vẫn còn trong thời hạn 5 năm thì được áp dụng theo giá đất đã ghi trên Hợp đồng thuê đất; nếu đã quá thời hạn 5 năm thì phải tính tiền thuê đất theo giá đất của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

- Đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất thuộc các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện nộp tiền thuê đất theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3965/TCT-TS ngày 03/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất theo hướng dẫn tại công văn số 11406 TC/TCT của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.309

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!