Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3964/TCT-HT về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3964/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3964/TCT-HT
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

DNTN thương mại Hoàng Tuấn.
(Đ/c: 212 Thống Nhất - TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận)

 

Trả lời Văn bản ngày 01/8/2008 của DNTN thương mại Hoàng Tuấn về việc trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản tự xây dựng và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Khấu hao tài sản cố định:

Căn cứ quy định tại điểm 2.1, Mục III, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Điều 3 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp tự xây dựng nhà kho chứa hàng phục vụ cho nhu cầu kinh doanh trên đất của doanh nghiệp (đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu hợp pháp); nhà kho đó đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thì doanh nghiệp được trích khấu hao tài sản cố định để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành nếu đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Có đầy đủ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh các khoản chi phí thực tế tạo nên giá trị tài sản cố định.

- Công trình được quản lý, theo dõi hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

2. Xử lý vi phạm pháp luật về thuế:

Theo quy định tại điểm 1.1, Mục III, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế thì hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời; đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế bị xử phạt thiếu thuế.

Trường hợp qua kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp, cơ quan thuế xuất toán một số khoán chi phí không hợp lý theo quy định của Luật thuế TNDN do đó thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thì doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định tại Mục III, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại mục II, phần G Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì: hành vi vi phạm về khai quyết toán thuế TNDN năm 2007 xử phạt theo Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ; hành vi vi phạm về khai quyết toán thuế TNDN năm 2006 xử phạt theo Nghị định 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ, trường hợp mức xử phạt theo Nghị định 98/2007/NĐ-CP nêu trên nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại Nghị định 100/2004/NĐ-CP nêu trên thì áp dụng mức xử phạt theo Nghị định 98/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận,
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, TTTĐ
- Lưu VT, HT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3964/TCT-HT về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.169

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91