Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3963/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3963/TCT-TS
V/v: khấu trừ tiền đền bù, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Công ty liên doanh nhà máy bia Việt Nam

Trả lời công văn số 1810/letter/DGM01 ngày 18/10/2005 của Công ty liên doanh nhà máy bia Việt Nam về việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì: “Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất có trách nhiệm chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo qui định của Nghị định này và được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp”.

Căn cứ quy định trên, nếu Công ty liên doanh nhà máy bia Việt Nam đã thực hiện chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cự đối với diện tích đất thuê theo đúng quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiện hành (Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 và Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ) thì được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp, nhưng tối đa không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp theo quy định. Trường hợp khi Chính phủ ban hành Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Luật Đất đai năm 2003 có quy định khác thì phải tính điều chỉnh lại số tiền thuê đất phải nộp cho phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty liên doanh nhà máy bia Việt Nam biết để liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Lưu VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3963/TCT-TS ngày 03/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.432

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!