Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3961/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc trả lời đơn thư

Số hiệu: 3961/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3961/TCT-TS
V/v: trả lời đơn thư

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

Ông Vũ Bá Sỹ
Địa Chỉ: Số Nhà 65c, Ngõ 399, Đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư đề ngày 7/10/2005 của ông Vũ Bá Sỹ đề nghị miễn thuế nhà, đất đối với nhà, đất của gia đình lão thành cách mạng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 13 Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 quy định: “Tạm miễn thuế đất đối với các trường hợp sau đây:

1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước, tổ chức xã hội, công trình văn hóa, đất chuyên dùng vào mục đích quốc phòng và an ninh;

2. Đất ở thuộc vùng rừng núi rẻo cao thuộc diện được miễn thuế nông nghiệp, vùng định canh, định cư, vùng kinh tế mới;

3. Đất ở của gia đình thương binh loại 1/4, loại 2/4; gia đình liệt sĩ được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước quy định; đất xây dựng nhà tình nghĩa;

4. Đất ở của người tàn tật, người chưa đến tuổi thành niên và người già cô đơn không nơi nương tựa không có khả năng nộp thuế”.

- Tại Điều 2 Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng quy định: “Chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng phù hợp với tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước qua từng thời kỳ; phù hợp với luật pháp và chính sách chung của Nhà nước; với tính chất, đặc điểm của lực lượng vũ trang nhân dân; với đời sống của công chức nhà nước và nhân dân; phù hợp với công lao và hoàn cảnh của người hưởng chế độ”.

- Tại Điều 70 Nghị định số 28/CP nêu trên quy định: “Người có công với cách mạng được ưu tiên trong giải quyết việc làm, hỗ trợ đời sống, phát triển kinh tế gia đình như: ưu tiên giao đất, vay vốn của “Quỹ quốc gia giải quyết việc làm” và từ các nguồn khác với lãi suất để sản xuất; được miễn hoặc giảm các loại thuế; miễn hoặc giảm nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật”. Nghị định số 28/CP không có quy định riêng về việc miễn, giảm thuế nhà đất. Do đó, việc thực hiện chính sách miễn, giảm thuế nhà đất phải được thực hiện theo đúng quy định của luật pháp và chính sách chung của nhà nước về thuế nhà đất.

Hiện nay, các tổ chức và cá nhân trong cả nước đang thực hiện thu nộp thuế nhà đất theo chế độ thu thuế nhà đất quy định tại Pháp lệnh thuế nhà đất đã được Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 31/7/1992 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 19/5/1994; Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất; Thông tư số 83 TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của CHính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất; thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 CỦA bỘ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83 TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất.

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên thì nhà, đất của Lão thành cách mạng không thuộc đối tượng được tạm miễn thuế đất.

Do đó, trường hợp gia đình ông Vũ Bá Sỹ là gia đình Lão thành cách mạng có nhà ở, đất ở thuộc đối tượng chịu thuế nhà, đất thì gia đình ông thuộc diện phải nộp thuế nhà, đất là đúng với quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3961/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc trả lời đơn thư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170