Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3956/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3956/TCT-ĐTNN
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh

Trả Lời Công Văn Số 10737/CT-ĐTNN ngày 08/09/2005 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH WDB Systems (đang trong thời gian xây dựng cơ bản, chưa phát sinh doanh thu nhưng đã có quyết định chất dứt hoạt động của UBND Thành phố Hồ Chí Minh), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Mục I, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, trường hợp đơn vị đang trong thời gian xây dựng cơ bản, chưa phát sinh doanh thu nhưng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 3775/QĐ-UB ngày 30/07/2005 quyết định chấm dứt hoạt động của Công ty thì Công ty không được coi là “cơ sở kinh doanh” nên không thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT. Hơn nữa, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (hoặc hoàn thuế) là thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, tuy nhiên trong trường hợp này, Công ty TNHH WDB Systems chưa sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT nên không được tính khấu trừ (hoặc hoàn thuế). Số thuế GTGT đã phát sinh được tính vào tổng giá trị tài sản, công trình đã đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3956/TCT-ĐTNN ngày 03/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH WDB Systems

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!