Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3941/CT-PC vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3941/CT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Lê Xuân Dương
Ngày ban hành: 23/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HCM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3941/CT-PC
V/v vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế GTGT

TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Vừa qua, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có nhận nhiều hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, bằng phương thức ủy thác cho Tổng Công ty Lương thực miền Nam làm đầu mối xuất khẩu. Các hồ sơ hoàn thuế này hội đủ các điều kiện về thủ tục, đúng trường hợp được hoàn thuế. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp này không cung cấp được bản sao Tờ khai hải quan, Hợp đồng xuất khẩu và Chứng từ thanh toán qua ngân hàng, theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2416/BTC-TCT ngày 27/02/2010 của Bộ Tài chính, nên Cục thuế thành phố đã không giải quyết hoàn thuế GTGT các hồ sơ thuộc trường hợp trên.

Các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu gạo thông qua Tổng công ty Lương thực Miền Nam kiến nghị Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 1514/TCT-KK ngày 06/5/2010, trích dẫn như sau: “… tạm thời hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp theo chế độ và ghi nhận đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu thiếu các chứng từ chưa cung cấp được cho bên ủy thác xuất khẩu như: Tờ khai Hải quan, Hợp đồng xuất khẩu, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng…”. Tuy nhiên, trong công văn số 1514 nói trên, Tổng cục Thuế chỉ hướng dẫn cho các Cục thuế tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh và Thành phố Hà Nội, nên Cục Thuế thành phố không dám tự tiện thực hiện theo hướng dẫn trên.

Cục Thuế TP.HCM kiến nghị được áp dụng chính sách hoàn thuế GTGT thống nhất, tránh thiệt thòi cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố HCM. Kính trình lãnh đạo Tổng cục Thuế xem xét, chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KKKTT; “để biết”
- Chi cục Thuế Q, H; “để biết”
- Cty TNHH Việt Hậu;
- Lưu: HCQT, PC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Xuân Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3941/CT-PC vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253