Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3933/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3933/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA 

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế Thành phố Hà Nội
- Công ty tư vấn quốc Tế Thái Bình Dương

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số VAT/33 ngày 14/9/2006 của Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Công ty PCI), nhà thầu chính dự án xây dựng cầu Thanh Trì, đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và công văn số 7711/TC-TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính thì: "Hàng tháng, chủ dự án hoặc nhà thầu chính thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT phải kê khai khoản thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho việc thực hiện dự án ODA hoặc phục vụ cho việc thực hiện cho hợp đồng ký giữa chủ dự án và nhà thầu chính. Trường hợp hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong tháng như chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai vào tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh. Các hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT kê khai chậm (quá thời hạn 3 tháng) sẽ không được hoàn thuế GTGT mà tính vào chi phí đầu tư của dự án hoặc chi phí kinh doanh của nhà thầu".

Như vậy, trường hợp Công ty PCI thực hiện nộp tờ khai thuế GTGT trong thời hạn quy định, nhưng Công ty PCI chưa nộp được hồ sơ đề nghị hoàn thuế do chưa có xác nhận của chủ dự án về số thuế GTGT đề nghị hoàn, đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra, xác định nếu do nguyên nhân khách quan chủ dự án chưa xác nhận được số thuế GTGT đề nghị hoàn của Công ty PCI trong thời hạn quy định thì xét giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty PCI.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội, Công ty PCI biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3933/TCT-ĐTNN ngày 20/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.618

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!