Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3919/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3919/TCHQ-KTTT

V/v: Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 52/TB-STHN ngày 16/09/2005 của Công ty Bách hóa số 5 Nam Bộ, công văn số 404CV/KH-TC ngày 16/09/2005 của Công ty liên doanh sản xuất thiết bị điện lực Vina – Takaoka đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu, không còn nợ thuế xuất nhập khẩu. Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố kiểm tra, báo cáo Tổng cục tình hình nợ thuế xuất nhập khẩu (chi tiết đến từng khoản nợ, sắc thuế, tờ khai) tính đến ngày 15/09/2005 của các Công ty sau:

- Công ty Bách hóa số 5 Nam Bộ (MST: 0100106592-1)

- Công ty liên doanh sản xuất thiết bị điện lực Vina – Takaoka.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố được biết và thực hiện, báo cáo Tổng cục trước ngày 01/10/2005.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3919/TCHQ-KTTT ngày 26/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.985

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!