Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3912 TCT/ĐTNN ngày 24/11/2004 của Tổng cục thuế về việc thực hiện thuế GTGT

Số hiệu: 3912TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3912 TCT/ĐTNN
V/v thực hiện thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Xây dựng - Thương mại Sài Gòn 5

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5752 BKH/ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 13/9/2004 gửi kèm công văn số 179/SG5-ThK ngày 24/8/2004 của Công ty Xây dựng - Thương mại Sài Gòn 5 đề nghị được nộp thuế doanh thu theo thuế suất cũ theo quy định về bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật nêu tại Điều 121 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ đối với Khu cao ốc liên hợp gia cư và Thương mại Thuận Kiều. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

+ Thuế GTGT là thuế gián thu do người tiêu dùng chịu, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chỉ là người thu hộ tiền thuế GTGT từ người tiêu dùng và nộp vào NSNN (được xác định trên cơ sở số thuế GTGT đầu ra trừ số thuế GTGT đầu vào).

+ Trong giai đoạn 03 năm đầu (kể từ năm 1999) chuyển đổi từ thuế doanh thu sang áp dụng thuế GTGT nếu doanh nghiệp bị lỗ do số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây thì được xét giảm thuế GTGT. Mức được xét giảm thuế GTGT tương ứng với số lỗ nhưng không vượt quá số thuế phải nộp phát sinh trong năm.

+ Việc thực hiện thuế GTGT hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kiến nghị của Công ty được nộp thuế doanh thu theo thuế suất cũ là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện.

 

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3912 TCT/ĐTNN ngày 24/11/2004 của Tổng cục thuế về việc thực hiện thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.004
DMCA.com Protection Status