Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3903/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3903/TCT-PCCS
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 7097CT/HTr ngày 12/6/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về chi phí hợp lý đối với Khoản thưởng không khiếu nại của các hợp đồng bảo hiểm không xảy ra tổn thất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 11 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn về chi phí hợp lý như sau: "Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh Tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các Khoản chi phí hợp lý từ Khoản 1 đến Khoản 10 của Mục này. Đối với hoạt động kinh doanh thương nghiệp chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm giá vốn của hàng hóa bán ra".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên trường hợp Công ty bảo hiểm dầu khí có thưởng cho khách hàng một Khoản tiền tương ứng với một tỷ lệ nhất định được quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm nếu hết thời gian khiếu nại của hợp đồng bảo hiểm mà đơn vị được bảo hiểm không có bất kỳ khiếu nại nào cho hợp đồng bảo hiểm đó và khi đến thời hạn thanh toán, khách hàng cấp hóa đơn GTGT cho Công ty theo giá trị thưởng không khiếu nại và Công ty thanh toán theo hóa đơn này hoặc khách hàng không trực tiếp cấp hóa đơn GTGT mà đề nghị Công ty đối trừ trong hóa đơn GTGT do Công ty cấp cho hợp đồng tiếp theo thì Khoản tiền này nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định và mang tính chất khuyến mại sẽ được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN và chịu mức khống chế theo hướng dẫn tại Điểm 11 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty bảo hiểm dầu khí;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3903/TCT-PCCS ngày 18/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc chi phí hợp lý đối với khoản thưởng không khiếu nại của các hợp đồng bảo hiểm không xảy ra tổn thất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.612

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!