Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3899/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3899/TCT-ĐTNN
V/v: ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty TNHH E.Land Việt Nam

Trả lời công văn số 07-04/KT ngày 1/12/2004 của Công ty TNHH E.Land Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Giấy phép số 1005A/GPĐC-BKH-HCM ngày 24/2/2004 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuẩn y việc Công ty TNHH Kyong Do Vina sáp nhập vào Công ty TNHH E.Land Việt Nam, việc áp dụng thuế suất và ưu đãi thuế đối với Công ty TNHH E.Land Việt Nam thực hiện như sau:

- Thuế suất thuế TNDN 10% áp dụng cho suốt đời dự án.

- Được miễn thuế TNDN trong 04 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 04 năm tiếp theo: Theo biên bản quyết toán thuế thì năm 1996 là năm đầu tiên kinh doanh có lãi do đó tính đến thời Điểm năm 2004 Công ty đã hết thời hạn được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế nêu trên. Việc Công ty đã nộp số thuế TNDN cho thời gian năm 1996 và 1997 là theo chính sách tại thời Điểm cấp Giấy phép doanh nghiệp không thuộc diện miễn giảm thuế lợi tức. Công ty được ưu đãi miễn, giảm thuế lợi tức là theo Nghị định 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, do đó đó Công ty không được hoàn lại số thuế đã nộp của hai năm 1996 và 1997.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3899/TCT-ĐTNN ngày 01/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.394

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!