Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3898/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3898/TCT-ĐTNN
V/v:chứng từ để hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu
 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam

Trả lời công văn số ZSV 051005 5/10/2005 của Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam về việc chứng từ thanh toán liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, thì:

Trường hợp Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam căn cứ hàng hóa cho Công ty ở nước ngoài, thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thanh toán thì việc thanh toán này phải được qui định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặc phụ lục hợp đồng nếu có). Trường hợp Công ty xuất trình Thư uỷ quyền của người mua nước ngoài uỷ quyền cho bên thứ ba thanh toán, trong đó có ghi dẫn chiếu đầy đủ số, ngày của hợp đồng, tên người được uỷ quyền phù hợp với người đứng tên mở L/C thanh toán và Thư ủy quyền được lập trước khi bên thứ ba thanh toán thì Thư uỷ quyền này cũng được chấp nhận là phụ lục hợp đồng để làm thủ tục hoàn thuế GTGT và Công ty phải đáp ứng được đủ các điều kiện khác theo qui định. Công ty phải cam kết chịu trách nhiệm pháp luật về tính chính xác của các chứng từ thanh toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3898/TCT-ĐTNN ngày 01/11/2005 của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán liên quan đến hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!