Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 389/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc Hoàn thuế giá trị gia tăng

Số hiệu: 389/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 389/TCT-TTR
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 12364/CT-TTra1-Đ2 đề ngày 05/12/2006 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc trong hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1.b Mục I, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: "Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Trường hợp trong tháng thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết bao gồm cả thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cũng được tính vào số thuế được hoàn trong tháng".   

Đối chiếu với quy định trên và thực tế tại Công ty TNHH Ca Long mà Cục thuế báo cáo: "Công ty được xét hoàn thuế trước, kiểm tra sau do có xuất khẩu hàng hóa; Qua kiểm tra chứng từ hóa đơn đầu vào chưa phát hiện sai lệch…; Doanh thu xuất khẩu…; Doanh thu nội địa: Đoàn kiểm tra xử lý điều chỉnh tăng doanh thu và tăng thuế GTGT đầu ra (trên cơ sở tăng giá bán ra theo giá bán bình quân một năm) và số thuế được hoàn giảm đi tương ứng" thì việc đề xuất xử lý: "Thu hồi thuế GTGT chênh lệch giữa số đã hoàn và số kiểm tra, phạt theo quy định…" là đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 389/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc Hoàn thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.477
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40