Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3887/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3887/TCT-PCCS
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 2775/CT-DNI ngày 30/8/2006 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp của Công ty TNHH Duy Linh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản d, Điểm 1, Mục III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các Điều kiện và thủ tục sau: Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức cá nhân nước ngoài (đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu là hợp đồng ủy thác xuất khẩu); Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ cho nước ngoài.

Việc ký kết hợp đồng của một pháp nhân có thể thông qua đại diện của pháp nhân, có thể là đại diện theo pháp luật (người đứng đầu pháp nhân) hoặc đại diện theo ủy quyền. Trường hợp Công ty TNHH Duy Linh ký hợp đồng với bên nước ngoài thông qua người đại diện theo ủy quyền của bên nước ngoài và người đại diện theo ủy quyền ký hợp đồng theo đúng các nội dung được ủy quyền thì các hợp đồng này được coi là hợp lệ và hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng nêu trên đủ Điều kiện được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3887/TCT-PCCS ngày 18/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp của Công ty TNHH Duy Linh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!