Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3886/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3886/TCT-ĐTNN
V/v: Khấu trừ, hoàn thuế GTGT


Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui; 
- Cục thuế thành Phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số đề ngày 28 tháng 9 năm 2005 của Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui (SMC) về việc hoàn thuế và khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn đầu vào ghi thiếu chỉ tiêu mã số thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Xét trường hợp nhà thầu SMC phát sinh thuế GTGT đầu vào trước giai đoạn được cấp mã số thuế là khách quan, do đó Tổng cục Thuế đồng ý cho phép Nhà thầu SMC được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn có ghi cụ thể tên Công ty, địa chỉ nhưng ghi thiếu chỉ tiêu mã số thuế phát sinh trước ngày được cấp mã số thuế. Cục Thuế có trách nhiệm kiểm tra, xác minh cụ thể số hóa đơn ghi thiếu chỉ tiêu mã số thuế nêu trên để xử lý phù hợp.

Kể từ ngày được cấp mã số thuế, Công ty phải thực hiện đúng các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ và các quy định về kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3886/TCT-ĐTNN ngày 31/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế và khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn đầu vào ghi thiếu chỉ tiêu mã số thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!