Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3880/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3880/TCT-TTR
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời Công văn số 1336/CT-TTr1 ngày 17/6/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc xử lý nợ thuế của DNTN Hải sản Hồng Phúc. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo báo cáo của Cục thuế thì DNTN Hải sản Hồng Phúc nợ tiền thuế, tiền phạt gần 3 tỷ đồng; nhưng tài sản của Doanh nghiệp không có (Văn phòng và cơ sở sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp đi thuê, TSCĐ không có, số dư trong tài khoản không còn) nên cơ quan thuế không thực hiện được quyền áp dụng các biện pháp quy định tại Khoản 4, Điều 19 Luật thuế GTGTKhoản 4, Điều 23 Luật thuế TNDN.

- Trong trường hợp trên, căn cứ quy định tại Điểm 4, Phần Đ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và căn cứ quy định tại Điểm 2, Mục II, Phần G Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN: Nếu sau khi thực hiện các biện pháp mà cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt thì cơ quan thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo pháp luật; căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 141 Bộ Luật hình: “Tội chiếm giữ trái phép tài sản:… 2. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng trở lên hoặc cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hóa có giá trị đặc biệt, thì bị phạt từ một năm đến năm năm”; đề nghị Cục thuế chuyển hồ sơ sang các cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự để xử lý theo pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được rõ và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TTr (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3880/TCT-TTr ngày 31/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử lý nợ thuế của DNTN Hải sản Hồng Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.716

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!