Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3870/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3870/TCT-PCCS
V/v: xử lý vi phạm hành chính về sử dụng biên lai thu phí, lệ phí không đúng quy định
 

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 922/CT-AC ngày 12/8/2005 của cục thuế tỉnh Cà Mau về việc xử lý vi phạm hành chính về sử dụng biên lai thu phí, lệ phí không đúng quy định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Trường hợp xé liên 2 của một số biên lai chưa sử dụng ra khỏi quyển biên lai thu phí nhưng thu hồi lại được các biên lai trắng chưa sử dụng đó thì bị xử phạt theo quy định tại Khoản 2a Điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Cục Thuế thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại   nêu trên để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

- Trường hợp xé liên 2 của một số biên lai chưa sử dụng ra khỏi quyển, sau đó thu hồi được liên 2 (hoặc qua kiểm tra phát hiện), đối chiếu giữa các liên có chênh lệch thì bị xử phạt theo quy định tại Tiết c.3 Điểm 7 Mục II Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.

- Trường hợp xé liên 2 của một số biên lai chưa sử dụng ra khỏi quyển biên lai thu phí nhưng không thu hồi được các biên lai đó thì bị xử phạt theo quy định tại Tiết đ Điểm 7 Mục II Thông tư số 06/2004/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3870/TCT-PCCS ngày 31/10/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về sử dụng biên lai thu phí, lệ phí không đúng quy định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.554

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.247.184